இந்த நிகழ்ச்சிக்குத் தேவையான தொழில்நுட்பங்கள் என்னென்ன?

Modified on Wed, 15 Nov 2023 at 02:15 AM

கருவி:
Laptop/PC /iPad/tablet – இவற்றுடன் Webcam ( உள்ளிருந்தோ அல்லது வெளியிலிருந்தோ) மற்றும்Speakers அல்லது
முன்புற காமிரா வுடன் மொபைல் போன் மற்றும் சத்குரு APP (latest version)

Operating System: Windows 8 அல்லது அதற்கு மேற்பட்டது (அல்லது) ) Mac OS X El Captain 10.11 or later, சில Linux versions, iOS 13 and above for iPads, and Android 9 and above for tablets and mobile phones.

Browser : Chrome-ன் latest version, ) அல்லது Safari browsers.
நிலையான இன்டர்னெட் இணைப்பு
•Bandwidth: குறைந்த பட்சம் 2.5 Mbps
ஒரு மணி நேரத்திற்கான data தேவை : 500 MBWas this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article