വീഡിയോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ എന്തുചെയ്യണം?

Modified on Fri, 22 Sep 2023 at 08:29 AM

നിങ്ങളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ പരിശോധിക്കുക. ഉപകരണത്തിന് സ്ഥിരതയുള്ള Wi-Fi അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. വേഗതയിൽ കുറവോ വ്യതിയാനമോ ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കാരിയറിന് നല്ല നെറ്റ്‌വർക്ക് കവറേജ് ഉണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കുക. പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, ദയവായി നെറ്റ്‌വർക്ക് കണക്ഷൻ മാറുക, ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്‌ത് വീണ്ടും ലോഗിൻ ചെയ്യുക.

ചുവടെയുള്ള ട്രബിൾഷൂട്ടിംഗ് ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുക.

ആൻഡ്രോയിഡിനായി:
- ആപ്പ് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വീണ്ടും പരിശോധിക്കുക.
- സദ്ഗുരു ആപ്പ് തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ വിലാസം ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
- ഇന്നർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാനറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

iOS-നായി:
- നിങ്ങളുടെ iOS ഉപകരണത്തിന് അപ്ഡേറ്റുകൾ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ, ദയവായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക.
- Settings > General > Software Update എന്നതിലേക്ക് പോകുക.
- തുടർന്ന്, Settings > General > iPhone Storage എന്നതിലേക്ക് പോകുക.
- ആപ്പുകളുടെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് സദ്ഗുരു ആപ്പിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
- ആപ്പ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക.
- ആപ്പ് വീണ്ടും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.
- സദ്ഗുരു ആപ്പ് തുറന്ന് നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ വിലാസം ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
- ഇന്നർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബാനറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.