ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ ಸಮಸ್ಯಾ ಪರಿಹಾರಗಳು ಇವೆಯೇ?

Modified on Fri, 22 Sep 2023 at 07:52 AM

 ಲ್ಯಾಪ್‍ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ,

ಕ್ರೋಮ್ ಬ್ರೌಸರ್ ನ ಅತ್ಯಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಬ್ರೌಸರ್ ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಕುಕೀಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.

ಸದ್ಗುರು ಆ್ಯಪ್‌ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ,

ಅಂಡ್ರೊಯಿಡ್ ಗಳಿಗೆ:
-ಸದ್ಗುರು ಆ್ಯಪ್‌ ನಿಂದ ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ.
-ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಆ್ಯಪ್‌ ಅನ್ನು ಅನಿನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ. (ಸ್ಥಾಪಿಸಿ)


iOS ಗಳಿಗೆ:
-ನಿಮ್ಮ iOS ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಅಪ್‍ಡೇಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ನೋಡಿ, ಇದ್ದರೆ, ಅಪ್‍ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ.
-ಸದ್ಗುರು ಆ್ಯಪ್‌ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಒತ್ತಿ, “x” ಬಟನ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ, ನಂತರ “x” ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಅನ್‌ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ .
- ಆ್ಯಪ್‌ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ.
- ಸದ್ಗುರು ಆ್ಯಪ್‌ ಅನ್ನು ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಈ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಬಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ.
- ಇನ್ನರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಒತ್ತಿ.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article