मी 7 व्या चरणाची तारीख बदलू शकतो का जर मी आधी निवडलेल्या तारखेला 7 वे चरणात भाग घेऊ शकलो नसेल तर?

Modified on Fri, 22 Sep 2023 at 08:06 AM

तुम्ही शांभवी क्रियेच्या दीक्षेची तारीख, पुढच्या उपलब्ध तारखेला, फक्त एकदाच बदलू शकता. कृपया लक्षात घ्या, तुम्ही 7 व्या चरणाची तारीख बदलण्याचा पर्याय तुम्ही त्याच्या एक दिवस आधी पर्यंतच घेऊ शकता. तारीख बदलाच्या अधिक माहितीसाठी  isha.co/reschedule-policy  पहा.


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article