मी निवडलेल्या तारखांना उपस्थित राहू शकलो नाही, तर मी 7 व्या चरणाच्या तारखा बदलू शकतो का?

Modified on Fri, 22 Sep 2023 at 08:19 AM

आधी निवडलेल्या शांभवी क्रिया दीक्षेच्या तारखेपूर्वी आपण कधीही भविष्यातील तारीख निवडू शकता. तुम्ही तारीख फक्त एकदाच बदलू शकता. कृपया लक्षात घ्या कीतारीख बदलण्याचा पर्याय 7 वे चरण सुरू होण्याच्या एक दिवस अगोदरपर्यंतच उपलब्ध असेल.  isha.co/reschedule-policy अधिक तपशीलांसाठी तारीख बदलाचे धोरणाचे पहा.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article