मी 7 व्या चरणासाठी एक तारीख निवडली आहे, परंतु मला त्या दिवशी जमत नाहीये. आता मी काय करू?

Modified on Fri, 22 Sep 2023 at 08:15 AM

कार्यक्रम पूर्ण करण्यात तुम्हाला मदत करण्यासाठी, आम्ही खालील परिस्थितीत एक विनामूल्य तारीख बदलण्याची संधी प्रदान करतो:

तारीख बदल: तुम्ही सुरुवातीला निवडलेल्या तारखांना 7 व्या चरणाला उपस्थित राहू शकत नसल्यास, तुम्ही 7 वे चरण सुरू होण्याआधी कधीही भविष्यातील तारीख निवडू शकता. नवीन निवडलेली तारीख मूळ नोंदणीच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आतली असावी.
कृपया 
 isha.co/reschedule-policy  तारीख बदलाचे धोरण पहा.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article