मी 7 व्या चरणासाठी एक तारीख निवडली आहे, परंतु मला त्या दिवशी जमत नाहीये. आता मी काय करू?

Modified on Fri, 22 Sep 2023 at 08:15 AM

कार्यक्रम पूर्ण करण्यात तुम्हाला मदत करण्यासाठी, आम्ही खालील परिस्थितीत एक विनामूल्य तारीख बदलण्याची संधी प्रदान करतो:

तारीख बदल: तुम्ही सुरुवातीला निवडलेल्या तारखांना 7 व्या चरणाला उपस्थित राहू शकत नसल्यास, तुम्ही 7 वे चरण सुरू होण्याआधी कधीही भविष्यातील तारीख निवडू शकता. नवीन निवडलेली तारीख मूळ नोंदणीच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आतली असावी.
कृपया 
 isha.co/reschedule-policy  तारीख बदलाचे धोरण पहा.