मी 7 व्या चरणासाठी तारखा निवडून पूर्वतायरीची प्रक्रिया पूर्ण केली परंतु मी निवडलेल्या तारखा विसरलो.

Modified on Fri, 22 Sep 2023 at 08:14 AM

एकदा पूर्वतयारीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, तुम्हाला noreply@innerengineering.com वरून "पूर्वतर्यारीची पुष्टी ईमेल" या विषयासह एक ईमेल प्राप्त होईल, ज्यात तुम्ही 7 व्या चरणासाठी निवडलेल्या तारखा आहेत.

तुम्हाला वरील ईमेल सापडत नसल्यास, आपण "माझा प्रवास" पृष्ठावर चरण 7 व्या चरणाच्या तारखा देखील शोधू शकता.

"माझा प्रवास" विभाग शोधण्यासाठी:

सद्गुरु ॲप:
होमपेजवरील इनर इंजिनीयरिंग कार्डवर टॅप करा. आपल्या नोंदणीकृत ईमेल आइडी चावापर करून, आपण "माझा प्रवास" अंतर्गत तारखा पाहू शकता.

ब्राउझर:
"माझा प्रवास" विभागांतर्गत तारखा पाहण्यासाठी आपल्या नोंदणीकृत ईमेल पत्त्याचा वापर करून इनर इंजिनीअरिंगमध्ये लॉगिन करा.

Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article